Vitamin B complex จากธรรมชาติ

วิตามินบี (Vitamin B complex)

คือวิตามินละลายน้ำชนิดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายคนเรา วิตามินบี (Vitamin B complex) จะไม่ถูกเก็บไว้ในร่างกาย แต่จะถูกขับออกมากับปัสสาวะของเรา แต่ก่อนที่จะถูกขับออกมา วิตามินบีจะมีส่วนช่วยในการสร้างประโยชน์ให้ร่างกายของเราได้อย่างหลากหลาย ดูดซึมได้ดีกว่า Vitamin B สังเคราะห์ ช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทสมอง อุดมไปด้วยวิตามินบีรวมครบ จบที่ร่างกายต้องการ ควรรับประทานพร้อมมื้ออาหาร และหลังอาหาร เนื่องจากร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีที่สุด การรับประทานวิตามินบีเป็นอาหารเสริมสามารถรับประทานได้ทั้งหลังมื้ออาหารเช้า กลางวัน เย็น เพื่อให้ร่างกายดูดซึมและนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น