การไม่รับประทานผัก “อันตราย” กว่าที่คิด

ไม่กินผักอันตรายกว่าที่คิด

คนที่เกลียดการทานผักมีอยู่จริง ซึ่งอาการนี้อาจจะมีทั้งประเภทคนที่ทานผักแล้วแต่รู้สึกไม่ชอบรสชาติเลยไม่อยากทาน หรือในอีกกรณีหนึ่งคือ คนที่ไม่เคยทานผักแต่คิดว่ามันต้องขม ไม่อร่อย เลยทำให้ไม่อยากทาน ทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเคนทักกีในสหรัฐอเมริกา ได้ระบุไว้ว่า การไม่ชอบทานผัก หากได้รับการถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมหรือได้รับยีนในเรื่องของการรับรสที่ไวต่อรสขม อาจส่งผลทำให้รู้สึกไม่อร่อยเมื่อทานผักสีเขียว แต่มาดูกันว่าการไม่กินผักและผลไม้ เสี่ยงต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรัง เสี่ยงที่จะมีปัญหาต่อสุขภาพลำไส้ เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร น้ำหนักขึ้น อาจมีปัญหาทางด้านสายตา #แน็พไบโอเทค#NAPBIOTEC #สารสกัดสมุนไพร#นาโนเทคโนโลยี#OEM