ความสำคัญของ “ดวงตา”

ความสำคัญของดวงตา

เพราะดวงตาเป็นมากกว่าหน้าต่างของหัวใจ   “ดวงตา” เป็นอวัยวะสำคัญที่มีบทบาทและมีคุณค่ามากสำหรับเราทุกคน โดย 70 – 80 % ของสิ่งที่เรารับรู้ และเรียนรู้ได้นั้นมาจากการมองเห็น การมองเห็นที่ชัดเจนจึงมีความสำคัญมากในการดำเนินชีวิต หลายสาเหตุในชีวิตประจำวันของเราส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ จอโทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือเป็นเวลานาน ทำให้ปวดตา เนื่องจากกล้ามเนื้อตาล้า หรือการเผชิญกับแสงแดดและแสงไฟจากอุปกรณ์ส่องสว่างมากเกินไป ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคทางตาได้สูงกว่าปกติ    “ดวงตา” เป็นอวัยวะสำคัญที่ไม่ควรละเลย การรู้เท่าทันทำให้เราปกป้องดวงตาจากโรคบางโรคได้ และแม้โรคที่ป้องกันไม่ได้ แต่การได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ การดูแลดวงตาในภาพรวมจะช่วยให้ 1.เพื่อให้ดวงตามีสุขภาพดี มองเห็นภาพได้ชัดเจน 2.ลดอาการเกิดโรค ชะลอการเสื่อมของเนื้อเยื่อต่างๆ ของลูกตา 3.บรรเทาอาการต่างๆ ที่เกิดจากการใช้สายตา เช่น อาการเมื่อยตา ระคายเคืองตา หรือปวดศีรษะเมื่อใช้สายตามากเกินไป 4.ป้องกันการเกิดกระจกตาเป็นแผลหรือฝ้าขาว 5.ชะลอโรคของลูกตาที่เกิดเมื่ออายุมากขึ้น เช่น โรคต้อกระจกและโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมจากอายุที่มากขึ้น